Zamówienia realizujemy w ciągu 48h w dni robocze od momentu zaksięgowania opłaty na koncie sklepu. Termin dostawy zamówienia do klienta wynosi do 7 dni roboczych. Dostawcą naszych przesyłek jest Kurier Poczta Polska, jest też możliwość skorzystania z opcji InPost - Paczkomaty.

 

Cennik

POCZTA POLSKA KURIER od 15 zł 

PACZKOMAT (na terenie Polski) 17 zł

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć: 

  •          pisemnie na adres: IMKER Biuro Obsługi Klienta LoveSimpleShop, ul. Szczebrzeska 55a, 22-400 Zamość
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres:

IMKER Biuro Obsługi Klienta LoveSimple Shop
ul. Szczebrzeska 55a

22-400 Zamość
Polska

Telefon Obsługi Sklepu: 882 701 229

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: 

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; 
  2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz 
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji, prosimy również o podanie nr zamówienia ora nr wystawionej faktury

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji. 

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Zwrot nie dotyczy zakupionych plików multimedialnych oraz plików graficznych.

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji 

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

  • ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów; 
  • umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji; 

Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.): 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

Postanowienia dotyczące reklamacji produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności produktu z umową sprzedaży.

UWAGA

PODSTAWĄ DO PRZYJĘCIA ZWROTU JEST PODPISANA KOPIA FV / KORYGUJĄCEJ ORAZ ORYGINALNIE ZAPAKOWANY, NIEUŻYWANY PRODUKT. 

Zwrot należnej kwoty lub wysłanie wymienionego produktu nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu odebrania paczki zwrotnej przez magazyn IMKER, obsługujący wysyłki zamówień marki LoveSimple creations.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKLAMACJI PRODUKTÓW ZNAJDZIESZ W REGULAMINIE SKLEPU LOVESIMPLE CREATIONS. 

Konto Bankowe Sklepu:

Jeśli opłacisz zamówienie bezpośrednio na konto sklepu, prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu. W przypadku skorzystania z tradycyjnego przelewu prosimy również o informację mailową na adres: [email protected] celem szybkiej zmiany statusu zamówienia na "do realizacji". 

SIMPLE CREATIONS STUDIO SP. ZO.O.

KONTO ING BANK ŚLĄSKI S.A.

IBAN PL  82 1050 1764 1000 0090 8020 7088
KOD BIC SWIFT: INGBPLPW